ZESZYT 1(620) – Z ZAGADNIEŃ PATRYSTYKI

LIPIEC – SIERPIEŃ 2012 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Piotr Dykowski
 • BAZYLI DEGÓRSKI OSPPE – Język i improwizacja w liturgii okresu patrystycznego
 • KS.MARIAN STRANKOWSKI – Formacja głosiciela słowa Bożego w świetle Enarrationes in Psalmos św. Augustyna
 • OLGA CYREK – Aktywność pastoralna i misyjna wczesnośredniowiecznych mnichów i pierwszych organizatorów życia monastycznego od IV doVII w.
 • KS. WOJCIECH NECEL SChr – Interkulturowość pierwszych gmin chrześcijańskich a współczesne duszpasterstwo przybyszów

STUDIA I REFLEKSJE

 • KS. WIESŁAW PRZYGODA – Księdza Marcina Popiela wizja życia i posługi kapłańskiej
 • KRZYSZTOF TARKA – Ostatnia ambasada. Rząd RP na uchodźstwie i Watykan po II wojnie światowej
 • ADAM WOJTCZAK OMI – Teologia maryjnego tytułu „Stolica Mądrości”
 • ADAM ORCZYK – Zmagania o kształt formacji w seminariach duchownych przed Soborem Watykańskim II
 • PIOTR KOPROWSKI – Nowożytny kryzys świadomości europejskiej i jego XVII-wieczna geneza
 • KS. JANUSZ BUJAK – Stare argumenty „nowego ateizmu”

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

 PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Tomasz Płonka, Stopniowalność orzeczeń Magisterium Kościoła w nauczaniu Stolicy Apostolskiej podczas pontyfikatu Jana Pawła II, Warszawa 2011 – ks. Jarosław Babiński
 • Roman Dzwonkowski, Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie (1939–2011), Toruń 2011 – ks. Edward Walewander
 • Thomas Pröpper, Theologische Anthropologie, Freiburg 2011 – ks. Jerzy Machnacz
 • Alfred Marek Wierzbicki, Polska Jana Pawła II, Lublin 2011 – Tomasz Górka
 • Wolfgang Steiner, Die Aufgabe des Denkens, Magdeburg 2010 – ks. Jerzy Machnacz
Skip to content