Zeszyt 3 (619) Tom 158 – AKTUALNE ZADANIA KOŚCIOŁA

MAJ – CZERWIEC 2012 r.

SPIS TREŚCI

 • KS. TOMASZ SZAŁANDA – Kościół jako dom w Listach Episkopatu Polski (1945–2000)
 • KS. JAROSŁAW BABIŃSKI – Nowa Ewangelizacja jako odpowiedź na współczesne zagrożenia wiary. Przed XIII Zgromadzeniem Zwyczajnego Synodu Biskupów w 2012r.
 • KS. MAREK GOŁAŚ – Teologia wobec in vitro. Implikacje józefologiczne
 • KS. KRYSTIAN WILCZYŃSKI – Troska o podmioty opieki paliatywnej w świetle nauczania Kościoła
 • KS. ANDRZEJ PRYBA MSF – Teologicznomoralne aspekty odpowiedzialnego rodzicielstwa
 • KS. GRZEGORZ PYŹLAK – Parafialna poradnia rodzinna

STUDIA I REFLEKSJE

 • KS. CZESŁAW PARZYSZEK SAC – Bieżące dokumenty dotyczące dzieła nowej ewangelizacji
 • KS. MARIAN KOWALCZYK SAC – Zbawczy wymiar nadziei w encyklice Benedykta XVI
 • KS. TOMASZ JAKUBIAK – Rozgrzeszenie zbiorowe – aspekt prawny
 • MAŁGORZATA SKUBIK – Kuszenie Jezusa w perspektywie Tajemnicy Paschalnej (zarys teologii Mt 4, 1–11)

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 • ks. Henryk Sławiński- „Świadkowie Bożej miłości w drodze i przez służbę”. Sprawozdanie z Europejskiej Konferencji Duszpasterstwa Ludzi Morza (Port du Bouc, 22–26 IX 2011 r.)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Zygmunt Zieliński, Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1873–1887, Poznań 2011– ks. Edward Walewander
 • Józef Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Edith Stein Jahrbuch 2011, Würzburg 2011 – ks. Jerzy Machnacz
 • Kapłan w posłudze słowa Bożego, red. L. Szewczyk, W.J. Sztyk, Katowice-Panewniki 2010 – ks. Wiesław Przygoda
 • Hubert Łysy, Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II. Teoria i praktyka, Opole 2011 – ks. Henryk Sławiński
 • Bolesław Twardzicki, U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki fundamentalnej i materialnej, Przemyśl 2011 – ks. Jerzy Bagrowicz
 • Die Seele Europas: Papst Benedikt XVI. und die europäische Identität, red. Cl. Sedmak, St. O. Horn, Regensburg 2011 – ks. Jerzy Machnacz
 • Edward Walewander, Postmodernizm a pedagogia katolicka, Toruń 2011 – ks. Janusz Mariański
Skip to content