Zeszyt 2 (618) Tom 158 – KOŚĆIÓŁ KATEDRALNY W ŻYCIU DIECEZJI

MARZEC – KWIECIEŃ 2012 r.

SPIS TREŚCI

 • BP STEFAN CICHY – Kościół katedralny i jego znaczenie w życiu diecezji
 • BP JAN KOPIEC – Miejsce kapituły katedralnej w relacjach „ad limina Apostolorum”
 • KS. WITOLD KUJAWSKI – Panorama dziejów diecezji włocławskiej
 • KS. DARIUSZ LEWANDOWSKI – Dzieje katedry we Włocławku
 • KS. ARTUR NIEMIRA – Jubileusz katedry włocławskiej

STUDIA I REFLEKSJE

 • ks. Robert Nęcek – Godność osoby ludzkiej podstawą życia społecznego w świetle nauczania Benedykta XVI
 • ks. Edward Sienkiewicz – Święty Augustyn jako mistrz syntezy wiary i rozumu
 • ks. Czesław Parzyszek SAC – Dechrystianizacja – wyzwaniem dla ludzi wiary
 • Jakub Holnicki-Szulc – Promisso a sacrificium – nauka o Eucharystii
 • ks. Waldemar Karasiński – Podstawowe prawdy wiary w kazaniach ks. Mariana Nassalskiego. Analiza merytoryczna

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 • ks. Henryk Sławiński- „Katolicka teologia w dzisiejszym świecie: refleksje ad intra et ad extra”. Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Teologicznego z okazji 75-lecia Fakultetu Teologicznego Uniwersytetu Jana Komeńskiego (Bratysława, 15 listopada 2011r.)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Jan Paweł II – nauczyciel wiary i teolog. Wykłady otwarte w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach w roku akademickim 2008/2009, red. K. Wolsza, Gliwice 2010 – ks. Jerzy Machnacz
 • Belgia we wspomnieniach pracowników KUL po drugiej wojnie światowej, wybór i wstęp E. Walewander, Lublin 2011 – Aleksandra Rutkowska
 • Gerard Siwek, Rekolekcje. Wczoraj i dziś, Kraków 2011 – ks. Henryk Sławiński
 • Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 22: Otoczmy troską życie, cz. 2, Świdnica 2011 – ks. Zdzisław Pawlak
Skip to content