Zeszyt 1 (617) Tom 158 – ZJAWISKA NADZWYCZAJNE

STYCZEŃ – LUTY 2012 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Henryk Sławiński
 • ks. Henryk Sławiński – Prywatne objawienia w kościelnym przepowiadaniu
 • ks. Roman Pindel – Aktualność problematyki objawień prywatnych w Kościele
 • Stanisław T. Zarzycki SAC – Rozeznawanie natchnień i poruszeń wewnętrznych
 • ks. Jan Dziedzic – Rozpoznanie opętania i egzorcyzm

STUDIA I REFLEKSJE

 • ks. Józef Dębiński – Kościół i stan wojenny 1981–1983 w Polsce w świetle tajnych archiwaliów sowieckich
 • Jakub Holnicki-Szulc – Rozmowy doktrynalne z Bractwem Kapłańskim Św. Piusa X
 • ks. Józef Grzywaczewski – Duch Święty w przepowiadaniu Kościoła w okresie przednicejskim na przykładzie Ireneusza z Lyonu
 • ks. Maciej Olczyk – Wspólnototwórczy wymiar życia i posługi prezbitera. Refleksja teologiczna na kanwie Listu do moich kapłanów Prymasa Wyszyńskiego
 • Dariusz Adamczyk – Napiętnowanie przez proroka Izajasza niewierności i obłudy narodu wybranego
 • Stanisław Głaz SJ – Zadania rodziny i małżeństwa w nauczaniu społecznym Kościoła
 • Sławomir Zatwardnicki – Leon Wielki – wielka bitwa chrystologiczna

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Scott Hahn, Moc Słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa liturgii, Kraków 2010 – ks. Henryk Sławiński
 • Katarzyna A. Parzych-Blakiewicz, Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku, Olsztyn 2010 – bp Jacek Jezierski
 • Janusz Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010 – Anna Daszewska
 • Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 20: Bądźmy uczniami Chrystusa, cz. 2. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2008, Świdnica 2010 – ks. Stanisław Kowalczyk
 • Agenda liturgiczna diecezji włocławskiej, red. K. Konecki, Włocławek 2011 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Europa und seine Anderen: Emmanuel Levinas, Edith Stein, Józef Tischner, red. H.-B. Gerl-Falkovitz, R. Kaufmann, H.R. Sepp, Dresden 2010 – ks. Jerzy Machnacz
Skip to content