Zeszyt 3 (616) Tom 157 – SEKTY JAKO WYZWANIE DLA KOŚCIOŁA

Listopad – Grudzień 2011 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Leonard Fic
 • ks. Andrzej Wańka – Użytek czyniony z Biblii w sektach ezoterycznych
 • Paweł Szuppe – Nadużycia duchowe w grupach kultowych
 • Aldona Maria Piwko – Destrukcyjne działanie sekt – wyzwaniem duszpasterskim
 • Eugeniusz Sakowicz – Antypedagogiczne przesłanie sekt
 • Marek Saj CSsR – Przynależność do sekty przestępstwem przeciwko wierze Kościoła
 • Ks. Tomasz Niedziela SDS – Problem sekt dzisiaj – spostrzeżenia z posługi duszpasterskiej wśród młodzieży
 • Ks. Leonard Fic – Postawa chrześcijanina wobec sekt i nowych ruchów religijnych
 • Paweł Szuppe – Perspektywy dialogu międzyreligijnego chrześcijan z wyznawcami nowych ruchów religijnych
 • Ks. Adam Lelito – Religijność azjatycka jako wyzwanie teologiczne i duszpasterskie

STUDIA I REFLEKSJE

 • Ks. Janusz Gajda – Finis coronat opus. Życie ks. rektora Ryszarda Rumianka
 • Jacek Żurek – Przeróbki, podróbki, niedoróbki. Prawdziwe słowa prymasów Polski (1965–1981)
 • Krzysztof Tarka – „Zbrodnia agentów Kremla”. Emigracja a internowanie prymasa Wyszyńskiego
 • Ks. Janusz Wilk – Pouczenie o pouczaniu (Prz 9, 7–12)
 • Dariusz Adamczyk – Napiętnowanie grzechu w Księdze Jeremiasza

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Beata Bilicka, Kościół w polskich katechizmach i podręcznikach do nauki religii dla dzieci i młodzieży w latach 1945–2001, Toruń 2009 – ks. Jerzy Bagrowicz
 • Sławomir Cebula, Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe, Kraków 2011 – Aldona Maria Piwko
 • Paweł Szuppe, Polskojęzyczna bibliografia dotycząca sekt i nowych ruchów religijnych (2005–2009), Warszawa 2010 – Eugeniusz Sakowicz
Skip to content