Zeszyt 2 (615) Tom 157 – PEŁNIA ŻYCIA W STAROŚCI II

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2011 r.

SPIS TREŚCI

 • STANISŁAW MARIA KAŁDON OP – Orędzie fatimskie a cywilizacja miłości
 • KS. MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK – Profilaktyka aborcji
 • JAKUB HOLNICKI-SZULC – Dialog międzyreligijny pontyfikatu Benedykta XVI
 • KS. JAROSŁAW BABIŃSKI – Benedykt XVI wobec islamu
 • KS. WIESŁAW FELSKI – Nie tylko Apokalipsa. Tropy biblijne w przedwojennej poezji Czesława Miłosza

STUDIA I REFLEKSJE

 • KS. JÓZEF DĘBIŃSKI – Kościół katolicki wobec wojny polsko-bolszewickiej i traktatu ryskiego
 • AGNIESZKA KOBUS – Szkoły katolickie w archidiakonacie pomorskim w okresie kontrreformacji
 • KS. KRZYSZTOF BIELAWNY – Kościelne i świeckie uroczystości z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika (1973 r.)
 • KS. MIECZYSŁAW MIKOŁAJCZAK – Ukrzyżowanie Jezusa a zbawienie dobrego łotra (Łk 23, 40–43)
 • DARIUSZ ADAMCZYK – Niewierność narodu wybranego wobec Jahwe na podstawie perykopy o złotym cielcu
 • MARTA KOWALCZYK – Dlaczego Matki Kościoła?
 • KS. TOMASZ SZAŁANDA – Sługa Słowa w komunii z Bogiem
 • MAREK KOPACZYK – Początki chrześcijaństwa w Etiopii

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Jerzy Machnacz , Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża. Wprowadzenie w życie i twórczość, Wrocław 2010 – Jerzy tupikowski CMF
 • Biskup lubelski Marian Leon Fulman. Pedagog trudnych lat, red. Edward Walewander, Lublin 2010 – ks. Piotr Nitecki
 • Edward Walewander, Postmodernizm a pedagogia katolicka, Toruń 2011 – ks. Ryszard Iwan
 • Kazimierz Skoczylas, Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Studium katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego, Toruń 2011 – ks. Jerzy Bagrowicz
 • Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. w. przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011 – ks. Dariusz Lipiec
 • Dariusz Lipiec, Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne, Lublin 2011 – ks. Wiesław Przygoda
 • Dariusz Lipiec, Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne, Lublin 2011 – ks. Wiesław Przygoda
 • Łukasz Stefaniak, Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne, Lublin 2011 – bp Ignacy Dec
 • Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 21: Otoczmy troską życie, cz. 1, Świdnica 2011 – ks. Zdzisław Pawlak
Skip to content