Zeszyt 3 (613) Tom 156 – Ekumeniczny wymiar katechezy

maj – czerwiec 2011

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Wojciech Hanc
 • Ks. Wojciech Hanc
  Ekumeniczny wymiar katechezy w ujęciu dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego
 • Ks. Jerzy Kostorz
  Ekumeniczny wymiar duszpasterstwa katechetycznego w parafii
 • Ks. Bogusław Milerski
  Ekumeniczny wymiar nauczania religii w szkole
 • Ks. Marcin Idzikowski
  Ekumeniczny wymiar katechezy w internecie
 • Hanna Agnieszka Kochan
  Ekumeniczny wymiar katechezy w ujęciu Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

STUDIA I REFLEKSJE

 • Jerzy Tupikowski CMF
  Rzeczywistość – poznanie – język. Trzy „poziomy” świata w odsłonie semantycznej
 • Dariusz Adamczyk
  Zarys starotestamentowej nauki o grzechu w świetle Psalmu 51
 • Jacek Kiciński CMF
  Kapłan – ekspert w dziedzinie życia duchowego. Reminiscencje przesłania Benedykta XVI do kapłanów
 • Ks. Jacek Hadryś
  Maryjny wymiar życia duchowego Matki Teresy z Kalkuty Ks. Jacek Hadryś – Maryjny wymiar życia duchowego Matki Teresy z Kalkuty
 • Ks. Marek Kluz
  Maryja wzorem wiary i życia moralnego dla współczesnego chrześcijanina

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Na 65. rocznicę urodzin Pasterza diecezji włocławskiej bp. Wiesława A. Meringa
 • Jörg Oberste, Heretycy i inkwizycja w średniowieczu, Kraków 2010,– Ks. Janusz Gręźlikowski
 • Maciej Łętowski, Gdy lżyliśmy ustrój i godziliśmy w sojusze… Cenzura prasowa w PRL na przykładzie katolickiego tygodnika społecznego „Ład”, Lublin 2010 – Ks. Kazimierz Rulka
 • Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. j. Wroceński, h. Pietrzak, Warszawa 2010 – Ks. Janusz Gręźlikowski
 • Wojciech Korzeniak, Wychowawcza funkcja kultury wedługks. Janusza Pasierba, Pelplin 2009 – Piotr Koprowski
 • Studia w instytucie liturgicznym uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie spis tomu 156
Skip to content