Zeszyt 2 (612) – tom 156 – Przebaczenie (II)

marzec – kwiecień 2011

Spis treści

 • Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz
 • Wojciech Zagrodzki CSSR
  Przebaczenie jako proces
 • Ks. Mirosław Nowosielski
  Przebaczenie – trudny problem widziany z perspektywy psychologicznej
 • Elżbieta Burdzań
  Czym jest przebaczenie w życiu zwykłego człowieka?
 • Ks. Piotr Ilwicki
  Przebaczenie drogą do pokoju serca
 • Wiktor Chmielarczyk, Monika Galicka ,Wiktoria Szymańska, Andrzej Pruszyński
  Wymiar przebaczenia w kontekście choroby epidemii nowotworowej
 • S. Anna Siudak FMM
  Uzdrawiająca moc przebaczenia
 • Jolanta Koziej-Chołzyńska
  Obrazy literackie przebaczenia
 • Eugeniusz Sakowicz
  Przebaczenie w religiach niechrześcijańskich
 • Bp Józef Zawitkowski
  Modlitwa o przebaczenie

Studia i refleksje

 • Ks. Arkadiusz Jasiewicz
  Konwersja żydów u autorów okresu patrystycznego
 • Ks. Jacek Hadryś
  Cierpienie w doświadczeniu duchowym Matki Teresy z Kalkuty
 • Jerzy Skawroń Ocarm
  Mężczyzna i kobieta w misterium
 • Werner Christmann
  Próba adaptacji wybranych teorii psychologicznych do problemu celibatu duchownych
 • Ks. Krzysztof P. Kowalik
  Ustanowienie kapłaństwa w Księdze Wyjścia jako dar na drodze wolności człowieka
 • Wojciech Zagrodzki CSSR
  Przebaczenie jako proces
 • Dariusz Adamczyk
  Kara pomieszania języków (w świetle perykopy z Rdz 11, 1–9)
 • Czesław Parzyszek SAC
  Kapłan – sługą słowa Bożego. Refleksje na podstawie adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Sprawozdania i informacje

 • Aldona Maria Piwko – Sprawozdanie z sympozjum „dialog kulturowy zachodu z krajami Indii i dalekiego Wschodu. Wybrane aspekty” (Warszawa, 13 stycznia 2011 r.)

Przegląd bibliograficzny

 • Klaus Müller, Dem Glauben nachdenken. Eine kritische Annäherung ans Christsein in zehn Kapiteln, Münster 2010 – Ks. Jerzy Machnacz
 • Stanisław Konik, Od Starej Wsi do Jazłowca. Sanktuaria maryjne w dziejach Polski. Implikacje historyczno-religijne w świetle maryjnych kazań „koronacyjnych” XIX i pierwszej połowy XX wieku, Kielce 2010 – K.R.
Skip to content