Zeszyt 1 (614) Tom 157 – PEŁNIA ŻYCIA W STAROŚCI I

LIPEC – SIERPIEŃ 2011 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Jacek Szymański
 • ks. Norbert Pikuła – Starzenie się – definicje, detreminanty i kontekst demograficzny
 • ks. Arkadiusz Olczyk – Miejsce i rola ludzi starych w społeczeństwie
 • Joanna Sztuka – Formacja do starości
 • Ewa Miśkowiec – Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu wyobraźni o starości
 • ks. Roman Ceglarek – Katecheza dla osób starszych
 • Magdalena Madej-Babula – Edukacja zdrowotna osób starszych
 • Karolina Chojna – Formy działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec seniorów nadużywających alkoholu
 • Słownik gerontologiczny. Wybrane zagadnienia – ks. Norbert Pikuła

STUDIA I REFLEKSJE

 • Mariusz Grabowski – Quo vadis… Homine? Biopsychologiczny obraz seniora.
 • ks. Wojciech Szukalski – Obraz prawosławia w świetle publikacji „Ateneum Kapłańskiego”
 • Dariusz Adamczyk – Grzeszne konotacje bezbożnych w Księdze Mądrości
 • dk. Krzysztof Kranicki – Poeta jako miejsce teologiczne. Oks. Januszu St. Pasierbie po lekturze tomiku Doświadczanie Ziemi.
 • Ewa Maria Łaskarzewska – Blog kapłański i ewangelizacja w Internecie
 • Sławomir Zatwardnicki – O Wniebowzięciu językiem biblijnym. Inspiracje do przygotowania homilii biblijnej.

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Bogusław Jasiński, Leksykon filozofów współczesnych, Warszawa 2006 – ks. Józef Stec
 • Jörg Oberste, Heretycy i inkwizycja w średniowieczu, Kraków 2010,– Ks. Janusz Gręźlikowski
 • Bogusław Drożdż, Posługa społeczna Kościoła. Studium pastoralne w świetle nauczania współczesnego Kościoła, Legnica 2009 – ks. Wiesław Przygoda
 • Józef Dębiński, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918–1939, Toruń 2010 – ks. Kazimierz Rulka
 • Piotr Kroczek, The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church, Kraków 2011– ks. Janusz Borucki
 • Studia w instytucie liturgicznym uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie spis tomu 156
Skip to content