Zeszyt 2 (609) – tom 155 – LUDOWA TEOLOGIA I POBOŻNOŚĆ (II)

wrzesień – październik 2010

Spis treści

 • Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz
 • Zdzisław Kupisiński SVD – Fenomen polskiej religijności ludowej
 • Ks. Jan Perszon – Pobożność ludowa – zmierzch czy transformacja?
 • Marcin Zarzecki – Religijność w dynamice zmian. Pluralizm i heterodoksja religijna Polaków
 • Szczepan T. Praśkiewicz OCD – Wymowa teologiczna i znaczenie duszpasterskie nabożeństwa szkaplerznego
 • Eugeniusz Sakowicz – Aspekt wychowawczy zwyczajów i wierzeń ludowych
 • Bp Józef Zawitkowski – „Tęsknię za prostą wiarą tamtych ludzi”

STUDIA I REFLEKSJE

 • Ks. Wiesław Felski – Osoba Jezusa jako temat literatury przełomu XX i XXI wieku
 • Dorota Wawrowska – Macierzyństwo Maryi jako wzór do naśladowania dla dziewic konsekrowanych
 • Justyna Sprutta – Tetramorfos w teologii i ikonie
 • Ks. Grzegorz Ziąbski – Stanowisko kościoła wobec komunizmu
 • Dariusz Adamczyk – Interpretacja sceny wykonania wyroku (na podstawie Rdz 3, 20-24)
 • Ks. Zbigniew Cieślak – Normy dotyczące wyborów do rady kapłańskiej w diecezji kaliskiej
 • Ks. Piotr Mazur – Założenia pracy formacyjnej akcji katolickiej
 • Piotr Koprowski – Między rozpaczą a nadzieją. Blaise Pascal o ludzkiej sytuacji egzystencjalnej
 • Ks. Dominik Kubicki – Wokół niewiary w zmartwychwstanie w społecznościach europejskiego zachodu

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 • Nadanie tytułu doktora honoris causa arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi i biskupowi Tadeuszowi Płoskiemu (przemówienie okolicznościowe abp. S.L. Głódzia)
 • Jan Dąbrowski – I zjazd polskiego stowarzyszenia Teologów Duchowości (Turno Brzeźce k. Białobrzegów Radomskich, 4-5 czerwca 2010 r.)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Martin l. We s t, Wschodnie oblicze Helikonu. Pierwiastki zachodnioazjatyckie w greckiej poezji i micie, kraków 2008 – Dorota Muszytowska
 • Ignacy D e c, Siejba słowa, t. 15: Przywracajmy nadzieję ubogim, cz. 1, świdnica 2008 [właściwie: 2010] – Ks. Zdzisław Pawlak
 • Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. j. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2010 – Ks. Zbigniew Cieślak
Skip to content