Zeszyt 1 (608) – tom 155 – LUDOWA TEOLOGIA I POBOŻNOŚĆ (I)

lipiec – sierpień 2010

Spis treści

 • Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz
 • Ks. Józef Łobodziński – Bogactwo ludowej teologii i pobożności
 • Józef Węcławik SVD – Tradycja i zmiana obrzędowości adwentowej w perspektywie i pobożności ludowej
 • Józef Nowak – Z badań nad ludową pobożnością Wigilii bożego narodzenia
 • Józef Nowak – Ludowa pobożność święta Matki Bożej Gromnicznej
 • Ks. Czesław Krakowiak – Wielki Post w pobożności ludowej
 • Marek Saj CSSR – Czy w prawie kanonicznym jest miejsce na pobożność ludową?

STUDIA I REFLEKSJE

 • WojcIech NeceL SCHR – Jedność wszystkich w miłości Chrystusa. Caritas in veritate wobec współczesnych migracji
 • Ks. Grzegorz Ziąbski – Kościół drogą do zbawienia. Przesłanie kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Justyna Sprutta – Święci w walce ze złem w wybranych dziełach malarstwa ikonowego
 • Adam Józef Sobczyk MSF – Sposoby współczesnej interpretacji dekalogu według Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • Dariusz Adamczyk – Upadek człowieka na podstawie Rdz 3,6
 • Ks. Wojciech Szukalski – Sens cierpienia w wybranym nauczaniu Jana Pawła II
 • Ks. Andrzej Dańczak – Kreatywne przeżywanie natury – teologiczne podstawy duchowości ekologicznej

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 • Ks. Henryk Sławiński – Sprawozdanie z sesji naukowej „Kapłan w posłudze słowa Bożego” (Katowice Panewniki, 3 maja 20 0 r.)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Dariusz P a t e r, Społeczna rola dialogu: refleksja teologiczno-społeczna, Warszawa 2009 – Ks. Józef Krasiński
 • Biblia i jej kultura [Stary Testament (t. ), 544 s.; Jezus i Nowy Testament (t. 2), 566 s.], red. M. Quesnel, P. Gruson, ząbki 2008 – Dorota Muszytowska
 • Sławomir O d e r con Saverio G a e t a, Perche e Santo. Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di beatificazione, Milano 20 0 – ks. Wiesław Kraiński
 • Leonard F i c, Kościół katolicki a buddyzm. Propedeutyka dialogu, Włocławek 2009 – Eugeniusz Sakowicz
 • T. Ś l i p k o, M. s t a r o w i e y s k i, a. M u s z a l a, Aborcja. Spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne, Kraków 2009 – Michał Wojciechowski
 • Sławomir B r z o z e c k i, Misje ludowe dominikanów prowincji litewskiej w latach 1751–1826, Lublin 2009 – Aleksander Krzysztof Sitnik OFM
 • Beata T o p i j – S t e m p i ń s k a, Działalność edukacyjna Krucjaty Eucharystycznej w Polsce międzywojennej, Kraków 2009 – Ks. Edward Walewander
 • Jarosław B a b i ń s k i, Irreligia, Pelplin 2000 – ks. Jerzy Lewandowski
 • Jerzy P a ł u c k i, Ubi Petrus ibi Ecclesia. Prymat Piotrowy i synody fundamentem jedności Kościoła, Lublin 2009 – o. Michał Lukoszek OSPPe
 • 25-lecie promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, z. Tracz, łódź 2009 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Artur N i e m i r a, Słuchajcie Słowa Pana… Homilie wybrane, Włocławek 2009 – ks. Janusz Gręźlikowski
Skip to content