Zeszyt 2 (669) – tom 175 – Religia i wiara I (Zagadnienia ogólne)

wrzesień – październik 2020

SPIS TREŚCI

 • Marek Marczewski
  Wprowadzenie
 • Eugeniusz Sakowicz
  Religia i wiara
 • Paweł Skrzydlewski
  Akt wiary jako akt poznania. Kilka uwag nie tylko filozoficznych
 • ks. Tomasz Duma
  Fides quaerens intellectum
 • Robert T. Ptaszek
  „Duchowe cudzołóstwo”. Kilka uwag na temat manipulacji wiarą w ruchach religijnych
 • Marek Marczewski
  Zagadnienie wiary w teologii pastoralnej

Studia i refleksje

 • ks. Jerzy Grodzki
  Posłannictwo rodziny chrześcijańskiej w narodzie polskim w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II
 • Marlena Matusiak
  Związek niedzieli z podstawowymi prawdami antropologii chrześcijańskiej na podstawie listu apostolskiego Jana Pawła II Dies Domini
 • ks. Sebastian Krupniewski
  Cmentarz w Dobrzyniu nad Wisłą. Znak wiary ludu Bożego i pamięci o zmarłych

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Janusz Mariański, Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988–1998–2005–2017 (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych), Toruń 2018 – Andrzej Tarczyński
 • Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 53–54: Duch, który umacnia miłość, cz. 1–2, Świdnica 2020 – ks. Zdzisław Pawlak
Skip to content